Advokat, Vicehäradshövding
Rasmus Toivanen

Telefon: (+358) 45 1255 954
E-post: rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Yrkesinformation

Född 1977 i Jakobstad

Utbildning
Advokat, Finlands Advokatförbund, 2018
Vicehäradshövding, Vasa hovrätt, 2014
Juris magister, Helsingfors universitet, 2012
Filosofie magister, Helsingfors universitet, 2004
Student, Jakobstads gymnasium, 1996

Arbetserfarenhet
Advokat, Advokatbyrå Torato Juridik, 2018 –>
Jurist, Juristbyrå Torato Juridik, 2016 – 2018
Jurist, Advokatbyrå Talviaro, 2015
Tingsnotarie, Vasa hovrätt, 2014
Tingsnotarie, Österbottens tingsrätt, 2014
Tf. Förvaltningschef, Larsmo kommun, 2012-2013

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska och estniska

Skrivelser

Skyddandet av arbetsgivarens företagshemligheter”, pro gradu-avhandling, Helsingfors universitet, 2012

Förutsättningarna för uppsägning i tidsbundet arbetsavtal”, notariearbete, Helsingfors universitet, 2011

Byggherrens och entreprenörernas lojalitetsplikt i byggnadsprojekt”, seminariearbete, Helsingfors universitet, 2011

Idrottens rättsskyddsnämnd som idrottarens rättssäkerhet”, seminariearbete, Helsingfors universitet, 2010

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954