Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvauslakia sovelletaan vahinkoihin sopimuksen ulkoisissa suhteissa. Sopimussuhteissa noudatetaan vahingonkorvausoikeuden periaatteita, jotka perustuvat vahingonkorvauslakiin. Vahingonkorvaus käsittää suorat ja epäsuorat vahingot. Pääpiirteissään vahingonkärsijä on oikeutettu vaatimaan vahingonaiheuttajalta täyden vahingonkorvauksen kärsimistään vahingoista, mutta vahingonkorvausoikeudesta löytyy myös poikkeuksia ja erityispiirteitä. Toimistomme avustaa sekä vahingonkärsijää että vahingonaiheuttajia.

Lyhyesti korvauksista

Vahingonkorvauslain mukaisia korvauksia ovat korvaukset henkilö- ja esinevahingoista, esim. rikoksesta korvattavaksi voivat tulla kipu, särky ja tilapäinen haitta, muu tilapäinen haitta, pysyvä haitta sekä korvaus kärsimyksestä. Eri vahinkotapahtumissa voidaan myös tehdä jaottelu välittömät vahingot / välilliset vahingot. Yritysten välisissä sopimuksissa voidaan yleensä pätevästi poissulkea välilliset vahingot ja vahingosta korvattavalle rahamäärälle voidaan usein myös asetta tietty enimmäismäärä.