Asianajotoimisto Torato Juridik on suuntautunut työoikeudellisiin kysymyksiin. Toimisto toimii työnantajien (yritysten) sekä työntekijöiden puolella työsuhteisiin liittyvissä erimielisyyksissä. Ymmärtämällä riidan kumpaakin osapuolta, yrittäjää ja työntekijää, pyrimme löytämään parhaan ratkaisun päämiehemme kannalta. Toimisto avustaa myös työsuhteisiin liittyvissä johtaja- ja työsopimuksissa sekä erilaisten ilmoitusten laatimisessa.

Toimiston toimeksiannot voivat esimerkiksi liittyä:

 • johtajasopimuksiin
 • työsuhteiden asiakirjoihin alkaen työsopimuksista
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimuksiin
 • työsuhteen palkkaukseen ja ehtoihin
 • työsopimuksen irtisanominen
 • työsopimuksen purkaminen
 • koeaikapurku
 • korvaus- ja hyvitysasioihin
 • palkkasaatavien velkomuksiin
 • syrjintätapauksiin
 • työpaikkakiusaamiseen
 • työrikoksiin
 • työturvallisuusasioihin
 • virkamiesasioihin