Sopimusoikeus

Asianajotoimisto Torato Juridik neuvoo yrityksiä sopimusasioissa.  Laadimme yritysasiakkaidemme toimeksiannosta erilaisia sopimuksia ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia asiakkaidemme näkökulmasta. Lakimiehen tehtävänä on varmistaa sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen laatimisvaiheessa, että sopimusasiakirjaan sisällytetään kaikki oikeussuhteen kannalta merkitykselliset asiat. Hyvä sopimus on rakenteeltaan johdonmukainen ja pelkistetty, kieleltään selkeä ja se määrittelee riittävän täsmällisesti sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Toimistomme laatii useimmat yritystoiminnan sopimukset, mm.:

 • agenttisopimus
 • jakelusopimus
 • kiinteistön kauppasopimus
 • kuljetussopimus
 • liikehuoneiston vuokrasopimus
 • liikesopimus
 • kauppasopimus
 • osakassopimus ja muut yhtiösopimukset
 • rakennusalan sopimukset (kts. rakennusoikeus)
 • salassapitosopimus
 • työoikeudelliset sopimukset (kts. työoikeus)

Torato Juridik avustaa yritysasiakkaitaan myös jo syntyneissä sopimusriidoissa. Sopimusriidat voivat esimerkiksi koskea seuraavia asioita: sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen kohtuuttomuus, sopimuksen kohtuullistaminen, liikehuoneisto vuokrasopimuksen kohtuullistaminen, kohtuuton kauppasopimus, sopimuksen purkaminen, kestosopimuksen irtisanominen, saatavan perintä, sopimusrikkomus, hinnanalennus, vahingonkorvaus, sopimus ja viivästys, sopimussakko jne.