Pallo haltuun sopimusasioissa!

Asianajotoimisto Torato Juridik neuvoo yrityksiä sopimusasioissa.  Laadimme yritysasiakkaidemme toimeksiannosta erilaisia sopimuksia ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia asiakkaidemme näkökulmasta. Asianajajan tehtävänä on varmistaa sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen laatimisvaiheessa, että sopimusasiakirjaan sisällytetään kaikki oikeussuhteen kannalta merkitykselliset asiat. Hyvä sopimus on rakenteeltaan johdonmukainen ja pelkistetty, kieleltään selkeä ja se määrittelee riittävän täsmällisesti sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Toimistomme laatii useimmat yritystoiminnan sopimukset, mm.:

 • agenttisopimus
 • jakelusopimus
 • kiinteistön kauppasopimus
 • kuljetussopimus
 • liikehuoneiston vuokrasopimus
 • liikesopimus
 • kauppasopimus
 • osakassopimus ja muut yhtiösopimukset
 • rakennusalan eri sopimukset (kts. rakennusoikeus)
 • salassapitosopimus
 • työoikeudelliset sopimukset (kts. työoikeus)

Sopimusriidat

Melkein mikään sopimus ei ole kaiken kattava. Sopimuksiin tai sopimusten soveltamisiin voi liittyä tulkinnanvaraa ja tämä on hyvin tavallista orastavassa sopimusriidassa. Asianaja Rasmus Toivanen avustaa yritysasiakkaita myös jo syntyneissä sopimusriidoissa. Sopimusriidat voivat esimerkiksi koskea seuraavia asioita: sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen kohtuuttomuus, sopimuksen kohtuullistaminen, liikehuoneisto vuokrasopimuksen kohtuullistaminen, kohtuuton kauppasopimus, sopimuksen purkaminen, kestosopimuksen irtisanominen, saatavan perintä, sopimusrikkomus, hinnanalennus, vahingonkorvaus, sopimus ja viivästys, sopimussakko jne.

On tärkeää, että asianajajaan ollaan yhteydessä mahdollisimman pian kun sopimuksen kanssa syntyy ongelmia. Sillä tavalla toimistomme pystyy varmistamaan asiakkaan oikeuden toteutumisen parhaalla tavalla. Muistakaa, että ensimmäinen yhteydenotto ja tilannekartoitus on maksuton, mikäli asia ei johda toimeksiantoon.

Käynti- ja postiosoite:

Asianajotoimisto Torato Juridik
Perämiehenkatu 8
68600 Pietarsaari

Sähköposti:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Puhelin:

+358 45 1255 954

Asianajaja Sopimukset, Asianajaja Yritykset