Har ert företag vållats skada? Eller kräver någon ersättning av er?

Skadeståndsrätt handlar om förutsättningarna att få ersättning för en skada och vem som är ansvarig för skadan. Ett skadestånd är en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott.

Ert företag kan ha rätt till olika slags ersättning för en uppkommen skada. Skadestånd kan ni få om någon annan vållat er skadan. Andra ersättningar kan också få t.ex. från en försäkring. Efter att skada uppstått är det viktigt att utreda skadans art och omfattning samt vem ansvarar för skadan.

Det kan också gå så att någon har krävt skadestånd av ert företag. Hursomhelst så biträder Advokatbyrå Torato Juridik Ab er i svåra situationer.

Advokat Rasmus Toivanen biträder regelbundet företag i skadeståndsärenden i domstolsprocesser och förhandlingar. Tag kontakt med advokat Toivanen. Den första kontakten där ditt ärende kartläggs är avgiftsfri om ärendet inte leder till uppdrag.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954