Hur kräver jag skadestånd?

Skadeståndsrätt handlar om förutsättningarna att få ersättning för en skada och vem som är ansvarig för skadan. Ett skadestånd är en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott.

Du kan ha rätt till olika slags ersättning för en uppkommen skada. Skadestånd kan du få om någon annan vållat dig skadan. Andra ersättningar kan du få t.ex. från en försäkring eller från det allmänna.

Efter en olycka eller annan händelse som föranleder skadestånd kan det kännas tungt att ta reda på vilka rättigheter man har och var man ska vända sig för att få ersättning. Vi hjälper dig gärna med dina juridiska frågor och kan ge rådgivning och hjälpa dig att kräva ersättning från rätt motpart.

Om skadeståndskravet uppstått genom brott och du inte fått din ersättning kan du vända dig till statskontoret för att få din ersättning. Om den skadeståndsskyldige inte har några pengar kan din skada ersättas därifrån.

Advokat Rasmus Toivanen biträder regelbundet privatpersoner och företag i skadeståndsärenden i domstolsprocesser och förhandlingar. Tag kontakt med advokat Toivanen. Den första kontakten där ditt ärende kartläggs är avgiftsfri om ärendet inte leder till uppdrag.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954