Asianajotoimisto Torato Juridik avustaa rikosasioissa rikoksesta epäiltyä (vastaaja) sekä rikoksen uhria (asianomistaja). Toimistomme hoitaa kaikki rikosasiat, mm. talousrikokset, työturvallisuusrikokset, työsuojelurikokset, väkivaltarikokset, seksuaalirikokset, huumausainerikokset jne.

Asianomistajia eli rikoksen uhreja avustamme koko rikosprosessin ajan aina esitutkinnasta lainvoimaiseen tuomioon asti. Palvelumme kattaa myös mahdolliset sovittelut. Myös asianomistajan kannattaa kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo esitutkintavaiheessa, koska esimerkiksi esitutkinnan kuulusteluilla voi olla merkittävä vaikutus oikeudenkäynnissä. Asianomistajalla on oikeus vaatia syytetylle rangaistusta, vaikka virallinen syyttäjä olisi päättänyt jättää syytteen nostamatta.

Vastaaja Myös vastaajan, eli epäillyn tai syytetyn, asianomistajan tavoin kannattaa turvautua lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pääsääntöisesti jo esitutkinnan alkaessa. Olennainen osa Suomen oikeusjärjestelmää on syyttömyysolettama, jonka mukaan jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Avustamme vastaajaa rikoksen esitutkinnassa, haasteeseen vastaamisessa ja rikosoikeudenkäynnissä.

Oikeusapu Asianomistajan ja vastaajan on mahdollista saada täysin maksuton tai edullisempi oikeudenkäynti, jos edellytykset tälle täyttyvät. Ensin selvitetään korvaako esimerkiksi usein kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeusturvavakuutus kuluja ja miten paljon. Valtiolta voi myös saada oikeusapua. Nämä asiat selvitetään aina jo alkuneuvottelun aikana.

Lähestymiskieltoasiat Toimisto avustaa myös lähestymiskieltoasioissa hakijaa sekä vastapuolta.