Rikosasianajaja avuksi rikosasioissa

Hyvä rikosasianajaja varmistaa, että oikeutesi tulee turvatuksi rikosprosessin eri vaiheissa.

Rikosoikeus kuuluu toimistomme ydinosaamiseen.

Rikosasianajaja Rasmus Toivanen on avustanut menestyksekkäästi useita asiakkaita eri rikosasioissa. Toimistollamme on runsaasti kokemusta syytettyjen ja asianomistajien avustajana toimimisesta. Asian laadukas hoitaminen vaikuttaa usein ratkaisevasti käsiteltävän asian lopputulokseen.

Mitä rikosasianajajan toimenkuvaan kuuluu?

Rikosasianajajan toimenkuvaan kuuluu asianomistajan tai rikoksesta epäillyn avustaminen poliisin suorittamassa esitutkinnassa. Tehtävät esitutkinnassa käsittävät mm. tutkintapyynnön / rikosilmoituksen laatiminen, poliisikuulustelussa avustaminen ja esitutkinnan loppulausunnon laatiminen.

Rikosasianajaja avustaa myös oikeudenkäynnissä toimittamalla asianomistajan korvausvaatimukset ja ajamalla asiaa oikeusistunnossa. Tehtäviin kuuluu myös vastaajan (rikoksesta epäillyn) avustaminen oikeudenkäynnissä.

Vaativat talousrikokset

Talousrikokset käsittävät erittäin laajoja asiakokonaisuuksia ja rikosepäilyt kohdistuvat usein pitkälle ajanjaksolle. Rikosepäilyt heräävät tavallisesti konkurssien tai verotarkastuksien yhteydessä. Tutkintapyynnön poliisille tekee usein konkurssipesänhoitajan tai verottaja. Tutkintapyyntöä on edeltänyt konkurssipesän selvittely tai verontarkastus. Molempien pohjana on yrityksen kirjanpito sekä sen oheisaineisto.  

Etenkin verotarkastuksessa kannattaa turvautua asianajajaan varhaisessa vaiheessa, koska tällöin verottajalle on mahdollista selventää eri asioita verotarkastuksen aikana. Parhaimmassa tapauksessa asia jää verotarkastusvaiheeseen. Talousrikostutkinta sekä sitä seuraava oikeudenkäynti on epäilylle raskas ja usein pitkä prosessi. Hyvä rikosasianajaja varmistaa, että oikeutesi tulee turvatuksi prosessin joka vaiheessa.  

Hoitamamme talousrikosasiat käsittävät mm. seuraavat keskeiset eri rikosnimikkeet: veropetos, törkeä veropetos, velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, kirjanpitorikos ja törkeä kirjanpitorikos.  

Työturvallisuusrikokset ovat oma lajinsa

Työturvallisuusrikokset vaativat vahvaa osaamista sekä juridiikan ja tekniikan yhdistämistä. Työtapaturmiin liittyvät usein koneet, niiden tekniset ohjeet ja eri merkinnät. Rikoslaissa työturvallisuusmääräykset sisältävät eri lakeja, sekä eri lakien nojalla annettuja työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia säännöksiä, joita on noudatettava työntekijöiden suojelemiseksi.

Työnantajan vastuuta kaventavat epätavalliset ja ennalta-arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei ole voinut vaikuttaa. Vastuuta kaventavat myös poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää  kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta.

Myös työntekijän oma huolimattomuus voidaan ottaa huomioon. Lähtökohta on kuitenkin usein se, että työnantajan tulee toiminnassaan myös varautua siihen, että työtapaturmat usein johtuvat työntekijän huolimattomuudesta. Tämän vuoksi tällaiseen huolimattomuuteen on varauduttava kohtuullisin toimenpitein. Työntekijän huolimattomuudella on merkitystä, kun arvioidaan työnantajan oman menettelyn syy-yhteyttä tapaturmaan. Myös vahingonkorvausten määrän sovittelu tulee kysymykseen, mikäli työntekijä on toiminut huolimattomasti.

Työturvallisuusrikoksissa asianajajan työnkuva on juridiikan ja tekniikan yhdistäminen. Asianajajan tulee tuntea työnantajan toiminta ja siksi yhteistyö työnantajien edustajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Muut rikosasiat

Rikosoikeus on toimistomme ydinosaamista. Rikosoikeus käsittää laajan kirjon muita eri rikosnimikkeitä ja me avustamme kaikissa rikosasioissa. Toimistomme on avustanut asiakkaita menestyksekkäästi monessa erilaatuisissa rikosasioissa, muun muassa henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, yksityisyyttä ja rauhaa loukkaavat rikokset, omaisuus- ja varallisuusrikokset, ympäristörikokset, virkarikokset sekä työturvallisuusrikokset.

Eri rikosasioilla on omat erityispiirteet. Hyvä rikosasianajaja osaa ottaa nämä rikoskohtaiset erityispiirteet huomioon. 

Suureksi kauhistukseni minua syytettiin pahoinpitelystä tilanteessa, jossa olin joutunut puolustautumaan. Syyttäjä vaati minulle ehdollista vankeusrangaistusta ja päälle kävijä mittavia vahingonkorvauksia. Asianajaja Rasmus Toivanen avusti minua asiassa ja tuomioistuin päätti hylätä syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset. Toivanen oli isoksi avuksi ja olen todella kiitollinen, että käännyin hänen puoleensa. Suosittelen häntä sata kertaa sadasta!

Olin syytettynä talousrikosasiassa, jossa syyttäjä vaati mm. liiketoimintakieltoa. Yrittäjänä liiketoimintakielto olisi vienyt pohjan koko minun toimentulolta ja työuralta. Otin yhteyttä asianajaja Rasmus Toivaseen, joka onnistui vakuuttamaan tuomioistuinta niin, ettei minulle määrätty liiketoimintakieltoa. Olen todella iloinen ja kiitollinen, että käännyin Toivasen puoleen. Suosittelen!

Olin syytteessä rikoksesta ja tilanteeni oli vaikea. Otin yhteyttä asianajaja Rasmus Toivaseen. Toivanen oli heti ensi hetkestä erittäin ymmärtäväinen ja hänestä huokui aito välittäminen. Toivanen oli enemmän kuin pelkkä asiamies. Hän oli tuki ja turva elämäni kovimmassa paikassa. Syytteet hylättiin. Suosittelen lämpimästi.

Yhteydenotto rikosasioissa

Oletko sinä joutunut rikoksen uhriksi tai epäilläänkö sinua rikoksesta? Älä jää yksin murehtimaan asiaa. Ole yhteydessä rikosasianajaja Rasmus Toivaseen.

Annamme maksuttoman alkukartoituksen tilanteestasi puhelimitse. Usein yhteydenotto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on suositeltavaa. Toimiston toimialueena on Helsinki sekä Pohjanmaalla Vaasa, Kokkola ja Pietarsaari, mutta tarvittaessa avustamme myös koko maassa.