Rättegångar

Torato Juridiks ledtråd är att i första hand söka en försonlig lösning med motparten. Alltid lyckas det inte och alltid är det inte ens möjligt. Då är den enda möjligheten en rättegång.

Advokat Rasmus Toivanen biträder klienter i allmänna domstolar (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), specialdomstolar (arbetsdomstolen, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolen), förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolar och Högsta förvaltningsdomstolen) och skiljemannaförfaranden.

Civilärenden behandlas i allmänna domstolar. Tingsrätten är de allmänna domstolarnas första instans. Ärendet framskrider i tingsrätten genom att käranden lämnar in en stämningsansökan. Svaranden besvarar denna stämningsansökan. Efter detta framskrider ärendet till muntlig förberedelse där ärendets stridigheter klargörs och parternas bevisning kristalliseras. Efter den muntliga förberedelsen framskrider ärendet till en muntlig huvudförhandling varefter tingsrätten ger sitt avgörande. I större ärenden ges avgörandet på kansli några veckor efter att huvudförhandlingen avslutats.

Förlikningsmöjligheten är närvarande under tingsrättens inledande stadier och ärendet kan flyttas över till domstolsmedling. Där försöker parterna hitta en förlikning till ärendet. Lyckas inte detta flyttas ärendet tillbaka som normalt civilärende. Förlikning kan också nås i ett senare skede.

Vår byrå biträder sina klienter i varje stadie och strävar att alltid hitta den mest ändamålsenliga lösningen för klienten. Första kontakten med vår byrå och kartläggningen av din situation är alltid avgiftsfri om ärendet inte leder till uppdrag.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954