Rakennusurakkariidat

Rakennusoikeus kuuluu toimistomme peruspalveluihin. Toimistomme asianajajalle Rasmus Toivaselle rakennusurakkariidat kuuluvat päivittäiseen työnkuvaan.

Rakennusurakkariidat

Yksityishenkilöiden osalta rakennusurakkariidat liittyvät usein talon rakentamiseen, ja näissä tilanteissa yksityishenkilöt toimivat usein itse rakennusurakan tilaajina.

Rakennusurakkariidat ovat oma oikeudenalansa, jossa eri asiakirjalähteiden painoarvo on lopputuloksen kannalta tärkeää. Rakennusurakkariidat vaativat myös rakentamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä asiamieheltä, joka tekee tiiviisti töitä yhdessä asiantuntevien rakennusalan asiantuntijoiden kanssa.

Kuluttajansuojalain 9 luku sääntelee taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa. Lisäksi eri rakennusurakoita varten löytyy myös kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä sopimusehtoja mm. Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa ja asennusta koskevat yleiset sopimusehdot 2011, Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot (RYS-9 1998) ja Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002.  

Mitä rakennusurakan hinta-arviossa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden näkökulmasta?

Mikäli elinkeinoharjoittajan suorituksesta ei ole sovittu tehtävän kiinteään hintaan, elinkeinoharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä annettava rakennusurakan hinta-arvio. Suorituksen hinta saa tällöin ylittää annetun hinta-arvion enintään 15 prosentilla. 

Elinkeinoharjoittajalla saattaa kuitenkin olla oikeus korottaa rakennusurakan hinta-arviota, mikäli korotus tapahtuu työn tilaajasta johtuvasta syystä. Tarkemmat säännökset hinnasta ja sen korotuksesta löytyvät kuluttajasuojalain 9:24 §.

Rakennusurakan hinta-arvio muuttuu usein sen takia, että työn tilaaja on antanut vääriä tietoja ja nämä tiedot ovat olleet työn tilaajan vastuulla. Rakennusurakan hinta-arvio saattaa myös muuttua työn tilaajan puolella olevan viivästyksen takia. 

Myös tietyt lainsäädännölliset muutokset voivat oikeuttaa elinkeinoharjoittajaa nostamaan hintoja, mikäli hän ei niitä voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä eikä hän niistä seuranneita muutoksia kohtuudella voi välttää eikä voittaa. 

Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on välittömästi ilmoitettava kuluttajalle.  

Milloin rakennusoikeus katsoo, että urakoitsijan suorituksessa on virhe?

Rakennusurakkasuoritusta koskeva yleinen virhesäännös löytyy kuluttajansuojalain 9:13 §. Suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Elinkeinoharjoittajan suorituksessa on myös virhe, jos se ei vastaa luovutusajankohdan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä taikka hyvää rakentamistapaa. Myös eräitä muita virhesäännöksiä löytyy kuluttajansuojalain 9:13 §. 

Oikeaaikainen reklamaatio rakennusurakoissa

Työn puutteellisuudesta tulee tehdä virheilmoitus, eli reklamaatio, kohtuullisessa ajassa. Virheilmoitus tulisi tehdä, kun virhe havaitaan tai kun se olisi pitänyt havaita. 

Reklamaatioaika vaihtelee virheen laadun ja tilanteen mukaan tapauskohtaisesti. Virheilmoitus voidaan tehdä kohtuullista aikaa myöhemmin, mikäli elinkeinoharjoittaja on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai mikäli suoritusta rasittaa jokin muu laissa määritelty vakava puutteellisuus. 

Virheseuraamukset rakennusurakoissa

Työn tilaajalla on erilaisista virhetilanteista johtuen erilaisia keinoja, miten turvata omaa oikeutta. Tavallisimmat tavat ovat mm. oikeus pidättyä maksusta, vaatimus sopimuksen täyttämisestä, vakiokorvaus viivästystilanteissa, sopimuksen purku, virheen oikaisun vaatiminen, hinnanalennus ja vahingonkorvaus. Viivästystilanteessa eri keinot tulevat käyttöön kuin laadullisessa rakennusvirheessä.

Yhteydenotot rakennusurakkariitatilanteissa ja muissa rakennusoikeuden kysymyksissä

Mikäli rakennusurakkariita on ajankohtainen, on hyvä kääntyä osaavan asianajajan puoleen. Toimistomme asianajajalle Rasmus Toivaselle rakennusurakkariidat ja niihin liittyvät kysymykset ovat tuttuja. 


Ensimmäinen yhteydenotto tilannekartoitusta varten on aina maksuton. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitamme avuntarpeesi. 

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information