Rakennusjuridiikan palikat kuntoon ToratoJuridikin avulla!

Asianajotoimisto Torato Juridik avustaa asiakkaita rakennusurakkariidoissa. Rakennusurakoihin sisältyy usein monta eri osapuolta, heistä keskeisimmät ovat rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsijat sekä suunnittelijat. Rakennusoikeudessa oikeuslähteet ovat moninaisia ja asiakirja-aineistot pääosin teknisluonteisia. Rakennusurakan osapuolilla on myös pitkälle meneviä tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksia. Rakennusurakan aikana tai sen jälkeen voi syntyä osapuolten välille ongelmia. Tällöin kannattaa olla yhteydessä rakennusoikeuteen perehtyneeseen lakimieheen. Avustamme rakennusprojektin eri osapuolia.

Tavallisesti erimielisyydet rakennusurakassa voivat koskea esimerkiksi:

 • rakennusurakan viivästystä
 • lisä- ja muutostöitä koskevat erimielisyydet
 • rakennusvirheitä ja suunnitteluvirheitä
 • rakennustyön takuita
 • tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä
 • selonottovelvollisuuden laiminlyöntiä
 • lojaalisuusvelollisuuden laiminlyöntiä
 • reklamaation sisältöä ja oikea-aikaisuutta, esim. puutteellinen tai myöhästynyt reklamaatio
 • rakennuttajan vastuuta
 • pääurakoitsijan vastuuta
 • aliurakoitsijan vastuuta
 • suunnittelijan vastuuta

 Toimistomme palvelut kattavat mm.:

 • konsultointi ennen rakennusprojektia ja rakennusprojektin aikana
 • rakennusurakkariitoihin liittyvät neuvottelut
 • rakennusurakkariidan ratkaisemiseen liittyvät toimet
 • rakennusurakkaan liittyvien oikeudenkäyntien hoitaminen

Asianajaja Rasmus Toivasella on kokemusta rakennusjuridiikan erityiskysymyksistä. Ensimmäinen yhteydenotto ja tilannekartoitus on maksuton ellei asia johda toimeksiantoon.

Käynti- ja postiosoite:

Asianajotoimisto Torato Juridik
Perämiehenkatu 8
68600 Pietarsaari

Sähköposti:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Puhelin:

+358 45 1255 954