Asianajotoimisto Torato Juridik avustaa asiakkaita rakennusurakkariidoissa. Rakennusurakoihin sisältyy usein monta eri osapuolta, heistä keskeisimmät ovat rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsijat sekä suunnittelijat. Rakennusoikeudessa oikeuslähteet ovat moninaisia ja asiakirja-aineistot pääosin teknisluonteisia. Rakennusurakan osapuolilla on myös pitkälle meneviä tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksia. Rakennusurakan aikana tai sen jälkeen voi syntyä osapuolten välille ongelmia. Tällöin kannattaa olla yhteydessä rakennusoikeuteen perehtyneeseen lakimieheen. Avustamme rakennusprojektin eri osapuolia.

Tavallisesti erimielisyydet rakennusurakassa voivat koskea esimerkiksi:

 • rakennusurakan viivästystä
 • lisä- ja muutostöitä koskevat erimielisyydet
 • rakennusvirheitä ja suunnitteluvirheitä
 • rakennustyön takuita
 • tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä
 • selonottovelvollisuuden laiminlyöntiä
 • lojaalisuusvelollisuuden laiminlyöntiä
 • reklamaation sisältöä ja oikea-aikaisuutta, esim. puutteellinen tai myöhästynyt reklamaatio
 • rakennuttajan vastuuta
 • pääurakoitsijan vastuuta
 • aliurakoitsijan vastuuta
 • suunnittelijan vastuuta

  Toimiston palvelut kattavat muun muassa:

 • rakennusurakkariitoihin liittyvät neuvottelut
 • rakennusurakkariidan ratkaisemiseen liittyvät toimet
 • rakennusurakkaan liittyvien oikeudenkäyntien hoitaminen

Toimisto voi myös konsultoida rakennuttajaa tai pääurakoitsijaa ennen hankkeeseen ryhtymistä.