INLEDANDE SAMTALET KOSTNADSFRITT

Inledande samtalet innebär den första telefonkontakten i ett ärende. Inledningssamtalet är till för att kartlägga ärendet och varar högst 20 minuter. Ifall det inledande samtalet inte leder till uppdrag debiterar vi inget arvode.

DEBITERINGSVILLKOR

Byråns debitering baserar sig på den tid som används för uppdraget, dvs. tidsdebitering. Den använda timdebitteringen beror på hur krävande och omfattande uppdraget är. Den minsta tidsenheten som används i tidsdebiteringen är tio minuter och den använda tiden avrundas alltid till nästa tio minuter.

TIMDEBITTERINGEN (inkl. moms 24 %)

Privatpersoner 136,40 – 272,80 €/h
Företag / Samfund 297,60 €/h

Rättsskyddsförsäkringen täcker vanligtvis rättegångskostnaderna för privatpersoner och företag i tvistemål samt målsägandens rättegångskostnader vid brottmål. Om man inte har rättsskyddsförsäkring, har privatpersoner ofta möjlighet att få allmän rättshjälp så att staten betalar hela eller en del av vårt arvode.

SPECIALDEBITTERING

Ifall kunden önskar kan vi komma överens om ett fast pris ifall uppdragets tidsmängd kan uppskattas i förhand. Vanligtvis är detta möjligt vid uppgörandet av de mest sedvanliga juridiska dokumenten såsom bouppteckningar, testamenter, äktenskapsförord samt köpe- och gåvobrev.

ÖVRIGA KOSTNADER

Utöver den tidsbundna debiteringen debiterars direkta kostnader som hänför sig till uppdraget, exempelvis myndighetsavgifter eller koperingskostnader som överstiger det sedvanliga. Till dessa priser tillsätts den i kraftvarande mervärdesskatten.