Lasten huoltajuusriidat

Lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa tehtävillä ratkaisuilla on usein suuri merkitys kaikkien asianosaisten hyvinvoinnille. Pyrimme aina saavuttamaan näissä asioissa ratkaisun, joka on paitsi päämiehemme myös lapsen edun mukainen. 

Jäämistöoikeudelliset asiat

Toimistomme laatii perunkirjoituksia ja testamentteja. Toimisto hoitaa myös testamentin moitekanteita.

Avio- ja avoerot

Avio- tai avoeron johdosta päättynyt parisuhde aiheuttaa tarpeen miettiä erilaisia taloudellisia kysymyksiä puolisoiden välillä. Avioerossa kysymykseen voi tulla omaisuuden ositus tai omaisuuden erotus, riippuen siitä miten aviopuolisot ovat avioehtosopimuksella aiemmin keskenään sopineet. Myös avoerotilanteissa puolisoiden taloustilanne vaatii ratkaisua jolloin on syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Toimistomme laatii myös avioehtosopimuksia.