Övriga tjänster

Torato Juridik biträder privatpersoner även i andra ärenden. Om tjänsterna ni sökte inte fanns rubrikerna ovan så lönar det sig att kontakta vår jurist i alla fall. Att fråga kostar ingenting!

Torato Juridik biträder privatkunder också i uppdrag som hänför sig bl.a. till följande områden:

 • avtalsrätt
 • konsumentskyddsärende
 • besvär till konsumensttvistenämnden
 • förvaltningsbesvär
 • förvaltningsklagan
 • kommunalbesvär
 • patientskadeärenden
 • besvär patientskadenämnden
 • idrottsrätt
 • besvär idrottens rättsskyddsnämnd
 • besvär försäkringsnämnden

Vårdnadstvister

Beslut som berör vårdnaden av barnen, umgängesrätten och underhåll har ofta en stor betydelse för alla parters välmående. Vi strävar att uppnå en lösning som är optimal för vår klient och som inte strider mot barnets bästa.

Arvsrättsliga ärenden

Vi upprättar bouppteckningar och testamenten. Vi gör också klander av testamente

Äktenskapsskillnad

Då äktenskapet eller samboförhållandet upplöses finns det behov att fundera på olika ekonomiska frågor makarna emellan. Vid äktenskapsskillnad avvittras eller avskiljs makarnas egendomar beroende på ifall makarna uppgjort ett äktenskapsförord och vad som bestämts där. Även då samboförhållanden upplöses kan det finnas skäl att vända sig till en jurist. Vår byrå upprättar också äktenskapsförord.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954