Torato Juridik biträder företag också i andra ärenden. Om tjänsterna ni sökte inte fanns rubrikerna ovan så lönar det sig att kontakta vår jurist i alla fall. Att fråga kostar ingenting! Torato Juridik biträder företag också i uppdrag som hänför sig till bl.a.:

  • allmän bolagsrätt
  • förvaltningsärenden
  • immaterialrätt (bl.a. patenter, varumärken och upphovsrätter)
  • offentliga upphandlingar