Oikeudenkäynnit

Torato Juridkin toimintaperiaatteeseen kuuluu ensisijaisesti sovinnollisen ratkaisun löytäminen vastapuolen kanssa. Aina se ei kuitenkaan onnistu tai ole edes mahdollista. Tällöin ainoana vaihtoehtona on oikeudenkäynti.

Asianajaja Rasmus Toivanen avustaa asiakkaitaan yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus ja Korkein oikeus), erityistuomioistuimissa (työtuomioistuin, markkinaoikeus, vakuutusoikeus), hallintotuomioistuimissa (hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus) ja välimiesmenettelyssä.

Riita-asiat käsitellään yleisimmin yleisissä tuomioistuimissa. Käräjäoikeus on ensimmäinen aste yleisissä tuomioistuimissa. Asia yleisessä tuomioistuimessa etenee kantajan kirjallisella haastehakemuksella, jonka jälkeen vastaaja antaa oman kirjallisen vastauksen haastehakemukseen. Yleisimmin tämän jälkeen asia etenee ns. valmisteluistuntoon, jossa asian riitaisuudet ja riidattomuudet selvitetään ja osapuolten todistelu täsmentyy. Valmisteluistunnon jälkeen asia etenee suullisen pääkäsittelyyn, jonka jälkeen tuomioistuin antaa asiassa ratkaisunsa. Isommissa asioissa ratkaisu annetaan kansliassa muutaman viikon kuluttua suullisen pääkäsittelyn päättymisestä.

Sovintomahdollisuus on esillä käräjäoikeuskäsittelyn alkuvaiheessa, jolloin asia voi siirtyä sovintomenettelyyn. Mikäli sovintomenettelyssä osapuolet eivät pääse sovintoon asia palautuu normaalissa järjestyksessä riita-asiaksi. Sovinto voi syntyä myös myöhemmin asian käsittelyn yhteydessä.

Toimistomme avustaa asiakkaitaan jokaisessa vaiheessa ja pyrkii aina löytämään asiakkaan asiaan nähden parhaan ratkaisun. Ensimmäinen yhteydenotto toimistoomme ja tilanteesi kartoitus on aina maksuton, ellei asiassa synny toimeksiantoa.

Käynti- ja postiosoite:

Asianajotoimisto Torato Juridik
Perämiehenkatu 8
68600 Pietarsaari

Sähköposti:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Puhelin:

+358 45 1255 954