Kiinteistö- ja asuntokauppariita

Riitatilanteissa osapuolten kannattaa kääntyä kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin erikoistuneen asianajajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat ovat osapuolille usein erittäin raskaita prosesseja

Riitatilanteissa taloudelliset intressit ovat usein erittäin suuret. Asianajaja Rasmus Toivanen on hoitanut useita kiinteistö- ja asuntokauppariitoja menestyksekkäästi. Toimistollamme on kokemusta sekä ostajan että myyjän avustamisesta. 

Asuntokauppaa sääntelee Asuntokauppalaki ja kiinteistökauppaa Maakaari. Uuden asunnon kauppaa sääntelee asuntokauppalain 4 luvun säännökset ja käytetyn asunnon kauppaa asuntokauppalain 6 luvun säännökset.

Asuntokaupassa myyjän yleinen virhevastuu on 2 vuotta ja kiinteistökaupassa myyjän yleinen virhevastuu on 5 vuotta. Virhevastuun aika voi olla tätäkin pidempi, mikäli myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti, kunnianvasaisesti tai arvottomasti.  

Kiinteistö- ja asuntokaupan reklamaatio

Molemmissa tapauksissa reklamaatio, eli virheestä ilmoittaminen, tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Oikeuskäytännön mukaan ostajan tulee ilmoittaa virheestä ja siihen perustavista vaatimuksistaan myyjälle noin 4-7 kuukauden kuluessa. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista ja voi virheen laadusta johtuen olla myös pidempi.

Virheilmoitusta laadittaessa kannattaa olla yhteydessä asianajajaan. 

Kiinteistö- ja asuntokaupan virheet

Kiinteistökaupan virheet säännellään Maakaaren 2. luvussa, jossa säännellään laatuvirhe, vallintavirhe ja oikeudellinen virhe. Tavallisimmin kysymykseen tulee laatuvirhe, joka säännellään Maakaaren 2:17 §:ssä. 

Mikä on laatuvirhe?

Laatuvirhe on nimensä mukaan laadullinen virhe kiinteistössä. Tavallista on, ettei kumpikaan, myyjä tai ostaja, ole tiennyt virheestä etukäteen. Jos virhettä ei ole voitu havaita ennakkotarkastuksessa, on kysymyksessä on salainen virhe. Myyjä vastaa myös salaisesta virheestä virhevastuun ajan. Ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kauppaa. 

Uuden asunnon asuntokaupan virheet säännellään asuntokauppalain 4 luvussa ja käytetyn asunnon asuntokaupan virheet säännellään asuntokauppalain 6 luvussa. Asuntokaupan virheet ovat lueteltuna uuden asunnon osalta asuntokauppalain 4:14-15 §:ssä ja käytetyn asunnon osalta asuntokauppalain 6:11 §:ssä. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen voidaan olettaneen tietää ennen kauppaa.  

Hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus

Kiinteistö- ja asuntokaupan virheen perusteella ostaja voi olla oikeutettu hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Lisäksi ostaja voi olla oikeutettu vahingonkorvaukseen, mikäli myyjä on toiminut huolimattomasti.

Miten kiinteistö- tai asuntokaupan hinnanalennus määritetään ja milloin kaupan purku on aiheellinen?

Hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Mikäli virhe on merkittävä, ostaja on oikeutettu kaupan purkuun. Oikeuskäytännössä virheen tulisi vastata n. 40% sovitusta kauppahinnasta, että kaupan purku tulisi kysymykseen. Myös tätä alempi virheen prosenttiosuus voi oikeuttaa kaupan purkuun, mikäli virheen korjauskustannukset ovat olleet olennaiset ja niihin sisältyy epävarmuustekijöitä. 

Yhteydenotot kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvissä asioissa

Jokainen kiinteistö- ja asuntokauppariita on erilainen. Siksi on hyvä olla varhaisessa vaiheessa yhteydessä asianajajaamme. Toimistollamme on kokemusta sekä ostajan että myyjän avustamisesta.  

Ensimmäinen yhteydenotto asian kartoittamista varten on maksuton. Älä jää itse murehtimaan asian kanssa, vaan ota rohkeasti yhteyttä asianajaja Rasmus Toivaseen.