MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU

Alkuneuvottelu koskee ensimmäistä yhteydenottoa puhelimitse asiassa. Alkuneuvottelu on tarkoitettu tilanteen kartoittamiseksi ja kestää enimmillään 20 minuuttia. Mikäli alkuneuvottelu ei johda toimeksiantoon toimistomme ei peri siitä erikseen palkkiota.

PALKKIOPERUSTEET

Toimistomme laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan, ns. aikaveloitukseen. Käytettävä tuntilaskutusperuste riippuu toimeksiannon vaikeudesta ja laajuudesta. Pienin aikaveloitusyksikkö on kymmenen minuuttia ja käytetty aika pyöristetään aina seuraavaan kymmenminuuttiin.

TUNTIHINNAT (sis. alv 24%)

Yksityishenkilöt 136,40 – 272,80 €/h
Yritykset / Yhteisöt 297,60 €/h

Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä yksityishenkilöiden ja yritysten riita-asiat ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut omavastuuta lukuun ottamatta. Jos vakuutusta ei ole, yksityishenkilöllä on lisäksi usein tuomioistuinasioissa mahdollisuus saada julkista oikeusapua valtion maksaessa palkkiomme osaksi tai kokonaan.

ERITYISHINNOITTELU

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös kiinteästä hinnasta, jos toimeksiannon vaatima työmäärä on arvioitavissa etukäteen. Tavanomaisesti se on mahdollista perunkirjoitusten ja asiakirjojen laadinnan osalta, esimerkkinä testamentit, avioehtosopimukset sekä kauppa- ja lahjakirjat.

MUUT KULUT

Palkkioiden lisäksi peritään erikseen asian hoidosta aiheutuneet kulut, kuten viranomaismaksut ja tavanomaista suuremmat kopiointikulut. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.