Maksuton ensimmäinen yhteydenotto

Maksuton ensimmäinen yhteenotto (alkuneuvottelu) koskee ensimmäistä yhteydenottoa puhelimitse asiassa. Tämä yhteydenotto on tarkoitettu tilanteen kartoittamiseksi. Mikäli alkuneuvottelu ei johda toimeksiantoon toimistomme ei peri siitä erikseen palkkiota.

Palkkioperusteet

Toimistomme laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan, ns. aikaveloitukseen. Käytettävä tuntilaskutusperuste riippuu toimeksiannon vaikeudesta ja laajuudesta. Pienin aikaveloitusyksikkö on 15 minuuttia ja käytetty aika pyöristetään aina seuraavaan 15 minuuttiin.

Tuntihinnat (sis. alv 24%)

Yksityishenkilöt: 136,40 – 272,80 €/h
Yritykset / Yhteisöt: 297,60 €/h

Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä yksityishenkilöiden ja yritysten riita-asiat ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut omavastuuta lukuun ottamatta. Jos vakuutusta ei ole, yksityishenkilöllä on lisäksi usein tuomioistuinasioissa mahdollisuus saada julkista oikeusapua valtion maksaessa palkkiomme osaksi tai kokonaan.

Erityishinnoittelu

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös kiinteästä hinnasta, jos toimeksiannon vaatima työmäärä on arvioitavissa etukäteen. Tavanomaisesti se on mahdollista perunkirjoitusten ja asiakirjojen laadinnan osalta, esimerkkinä testamentit, avioehtosopimukset sekä kauppa- ja lahjakirjat.

Muut kulut

Palkkioiden lisäksi peritään erikseen asian hoidosta aiheutuneet kulut, kuten viranomaismaksut ja tavanomaista suuremmat kopiointikulut. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Käynti- ja postiosoite:

Asianajotoimisto Torato Juridik
Perämiehenkatu 8
68600 Pietarsaari

Sähköposti:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Puhelin:

+358 45 1255 954