Vårdnadstvister

Beslut som berör vårdnaden av barnen, umgängesrätten och underhåll har ofta en stor betydelse för alla parters välmående. Vi strävar att uppnå en lösning som är optimal för vår klient och som inte strider mot barnets bästa.

Arvsrättsliga ärenden

Vi upprättar bouppteckningar och testamenten. Vi gör också klander av testamente.

Äktenskapsskillnad

Då äktenskapet eller samboförhållandet upplöses finns det behov att fundera på olika ekonomiska frågor makarna emellan. Vid äktenskapsskillnad avvittras eller avskiljs makarnas egendomar beroende på ifall makarna uppgjort ett äktenskapsförord och vad som bestämts där. Även då samboförhållanden upplöses kan det finnas skäl att vända sig till en jurist. Vår byrå upprättar också äktenskapsförord.