Brottmål

Brottmål hör till Advokatbyrå Torato Juridik Ab:s kärnkunnande. Advokat Rasmus Toivanen sköter brottmål troget och med erfarenhet i hela landet. En god advokat försäkrar att din rätt tryggas i brottsprocessens olika skeden.

Vår byrå har erfarenhet rikligt med erfarenhet av att biträda målsäganden (brottsoffer) och svaranden (brottsmisstänkt). Advokat Toivanen biträder klienter i förundersökningar och brottmålsrättegångar.

Till brottmålsadvokatens arbetsuppgifter hör att hjälpa dig i brottsprocessens olika skeden. I brottmålsprocesser utgör våra tjänster av bl.a. följande uppgifter:

  • målsägandens eller den brottsmisstänktes biträdande i polisens förundersökning (bl.a. uppgörande av brottsanmälan/begäran om förundersökning, biträdande vid polisförhör, uppgörande av slututsaga i samband med förundersökningar)
  • biträdande av målsäganden i brottmålsrättegångar (uppgifter bl.a. uppgörande av skriftliga skadeståndskrav och processandet i brottmålsrättegången)
  • biträdande av svarandena (brottsmisstänkt) i brottmålsrättegång

I ett desto tidigare skede du kontaktar vår advokat, desto bättre kan vi säkra din rätt.

Kom ihåg att den första kontakten och kartläggningen av ditt ärende är avgiftsfri.

Rättshjälp eller rättsskyddsförsäkring.

Målsäganden och svaranden har möjlighet att få en helt kostnadsfri eller förmånligare rättegång om de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. Först utreder vi om rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter kostnader och hur mycket. Även från staten kan fås rättshjälp. Dessa saker utreds alltid i inledningen av ärendet.

Besöksförbud

Byrån biträder i besöksförbudsärenden sökanden och motparten.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954