I brottmål biträder Advokatbyrå Torato Juridik både den misstänkte (svaranden) och brottsoffret (målsäganden). Byrån sköter alla slags brottmål, bl.a. ekonomiska brott, arbetarskyddsbrott (arbetsskyddsbrott), våldsbrott, sexualbrott, narkotikabrott mm.

Målsägandena alltså brottsoffren biträds genom hela brottsprocessen alltifrån förundersökningen tills domstolens dom vunnit laga kraft. Vår service innehåller också möjlig medling. Även för målsäganden lönar det sig att kontakta en advokat i ett så tidigt skede som möjligt, helst redan under förundersökningen, eftersom förhören i förundersökningen kan ha en stor betydelse för den senare rättegången. Målsäganden har rätt att kräva straff för svaranden även om den allmänna åklagaren gjort beslut att inte väcka åtal.

Svaranden Också svaranden, alltså den misstänkte eller åtalade, bör liksom målsäganden i ett så tidigt skede som möjligt kontakta en advokat. Helst redan före första polisförhöret. En av de ledande rättsprinciperna inom straffrätten är den misstänktes oskyldighetspresumtion, alltså den misstänkte skall bemötas som oskyldig under förundersökningen. Vi biträder svaranden i brottets förundersökning, med svaromålet till stämningen samt i brottsrättegången.

Rättshjälp Målsäganden och svaranden har möjlighet att få en helt kostnadsfri eller förmånligare rättegång om de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. Först utreder vi om rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter kostnader och hur mycket. Även från staten kan fås rättshjälp. Dessa saker utreds alltid i inledningen av ärendet.

Besöksförbud Byrån biträder i besöksförbudsärenden sökanden och motparten.