Ha kontroll på era avtal!

Advokatbyrå Torato Juridik konsulterar företag i avtalsärenden. Vi uppgör olika avtal på uppdrag av våra företagskunder och värderar av andra upprättade avtalsförslag från kundens synvinkel. Advokatens uppgift är att säkerställa i avtalsförhandlingar och upprättandet av avtalet att det slutliga avtalet innehåller alla relevanta detaljerna för det ifrågavarande rättsförhållandet. Ett bra avtal är logiskt uppbyggt och förenklat, skrivet med klar text och fastställer tillräckligt tydligt parternas rättigheter och skyldigheter.

Vår byrå uppgör de flesta avtal som företagen behöver i sin verksamhet, bl.a.:

 • affärsavtal
 • agentavtal
 • aktionärsavtal och olika typer av andra bolagsavtal
 • arbetslivets avtal (se arbetsrätt)
 • avtal för hyra av affärslokal
 • avtal för fastighetsaffär
 • byggbranschens olika avtal (se byggrätt)
 • distributionsavtal
 • sekretessavtal
 • transportavtal
 • arbetslivets avtal (se arbetsrätt)

Avtalstvister

Nästan inget avtal är vattentätt. Det finns ofta olika tolkningsmöjligheter till avtal eller hur avtalen följs i praktiken. Detta leder lätt till en avtalstvist. Advokat Rasmus Toivanen hjälper företagskunder uppkomna avtalstvister. Här exempel på bara några tänkbara avtalstvister som vår byrå kan bistå i: ogiltigt avtal, oskäligt avtal, jämkning av avtal, jämkning av hyra på affärslokal, oskäligt affärsavtal, uppsägning av avtal, uppsägning av tillsvidareavtal, fodringar, avtalsbrott, prisavdrag, skadestånd, avtal och fördröjning, avtalsvite mm.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt kontakta vår byrå. Desto tidigare vi kontaktas desto bättre kan vi trygga kundens rätt. Kom ihåg att första kontakten där ert ärande kartläggs är avgiftsfritt ifall ärendet inte leder till uppdrag.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954