Avtalsrätt

Advokatbyrå Torato Juridik konsulterar företag i avtalsärenden. Vi uppgör olika avtal på uppdrag av våra företagskunder och värderar av andra upprättade avtalsförslag från kundens synvinkel. Advokatens uppgift är att säkerställa i avtalsförhandlingar och upprättandet av avtalet att det slutliga avtalet innehåller alla relevanta detaljerna för det ifrågavarande rättsförhållandet. Ett bra avtal är logiskt uppbyggt och förenklat, skrivet med klar text och fastställer tillräckligt tydligt parternas rättigheter och skyldigheter.

Vår byrå uppgör de flesta avtal som företagen behöver i sin verksamhet, bl.a.:

 • affärsavtal
 • agentavtal
 • aktionärsavtal och olika typer av andra bolagsavtal
 • arbetslivets avtal (se arbetsrätt)
 • avtal för hyra av affärslokal
 • avtal för fastighetsaffär
 • byggbranschens avtal (se byggrätt)
 • distributionsavtal
 • sekretessavtal
 • transportavtal
 • arbetslivets avtal (se arbetsrätt)

Torato Juridik hjälper företagskunder också i redan uppkomna avtalstvister. Här exempel på några tänkbara problemsituationer: ogiltigt avtal, oskäligt avtal, jämkning av avtal, jämkning av hyra på affärslokal, oskäligt affärsavtal, uppsägning av avtal, uppsägning av tillsvidareavtal, fodringar, avtalsbrott, prisavdrag, skadestånd, avtal och fördröjning, avtalsvite mm.