Avioero, ositus & huoltajuuskiistat

Avioero-ositus on menettely, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan. 

Avioero-ositus tai omaisuuden erottelu

Avioeron myötä omaisuus tulee jaettavaksi puolisoiden välillä. Avioeron jälkeen tapahtuu avioero-ositus, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Se on menettely, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan. Osituksesta säännellään avioliittolaissa. 

Ositus tulee kysymykseen, jos on avioliiton aikana ei ole tehty avioehtoa. Mikäli puolisot ovat tehneet avioehdon, niin osituksen sijasta suoritetaan omaisuuden erottelu.

Asianajaja Rasmus Toivanen hoiti huoltajuusasiaani erittäin ammattitaitoisesti ja jouhevasti. Pitkään jatkuneelle huoltajuusriidalle saatiin piste hyvällä ratkaisulla. Toivanen oli tukenani koko prosessin ajan ja oli erittäin paneutunut tehtäväänsä. Suosittelen!

Avioeroositus sopimuksella

Avioero-ositus tapahtuu usein puolisoiden välisellä sopimuksella ns. ositussopimuksella, jossa puolisot sopivat keskenään, miten omaisuus jaetaan. 

Avioeron ositussopimus luo puolisoille mahdollisuuden yhteisesti sopia, miten eri omaisuuserät jaetaan puolisoiden kesken. Mikäli puolisot pystyvät sopimaan omaisuuden osituksesta ns. sopimusositus on mahdollinen. Ilman yhteisymmärrystä omaisuuden jako tehdään ns. toimitusosituksena.

Riitaisa avioeroositus

Riitaisa avioeroositus tarkoittaa sitä, että puolisot eivät ole päässeet yhteisymmärrykseenmiten omaisuus tulisi osittaa. Tällöin ainoaksi keinoksi jää ns. toimitusositus, jossa toinen puoliso hakee tuomioistuimelta pesänjakajaa jakamaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden. 

Kun pesänjakaja on määrätty, pesänjakajan tehtävänä on suorittaa ositus puolisoiden kesken. Toimitusosituksessa puolisoilla on usein omat avustajat mukana varmistamassa, että omat intressit tulevat turvatuksi. Hyvä avioerojuristi osaa auttaa sinua tällaisessa tilanteessa. 

Tasingon suorittaminen ja osituksen sovittelu

Avioero-osituksen perusteella enemmän omistava puoliso suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Avioliittolain perusteella ositusta voidaan myös sovitella, mikäli ositus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai, jos toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa otetaan huomioon mm. avioliiton kestoaika sekä puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi, sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Lapsi odottaa aulassa. Kuvituskuva avio ositus ja huoltajuuskiistat.

Huoltajuuskiista

Lasten huoltajuutta sääntelee laki lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta. Vanhempien erotessa kysymys lasten huoltajuudesta nousee esille. Usein vanhemmat pystyvät sopimaan huoltajuuteen liittyvät asiat, mutta aina tämä ei onnistu. Huoltajuuskiista syntyy, kun vanhemmat eivät pääse sovintoon lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. 

Huoltajuuskiista ja sen sovittelu

Tuomioistuimeen edennyt huoltajuuskiista etenee usein ns. Follo-sovitteluun, eli vanhemmat yrittävät yhdessä tuomioistuimen kanssa löytää sovintoratkaisun huoltajuuskiistaan.  

Mikäli Follo-sovittelu ei johda sovintoratkaisuun vanhempien kesken huoltajuuskiista jatkuu huoltajuusriitana tuomioistuimen valmistelu- ja pääkäsittelyssä. Ennen tätä kunnan sosiaalitoimi tekee olosuhdeselvityksen molempien vanhempien kotioloista. 

Huoltajuuskiista on usein raskas prosessi, jossa on tarkoitus löytää lapsen edun mukainen ratkaisu. Mitä vanhempi lapsi on kysymyksessä, sitä enemmän merkitystä tuomioistuin antaa lapsen omalle mielipiteelle. 

Yhteydenotot avioero-ositukseen tai huoltajuuskiistoihin liittyvissä asioissa

Hyvä avioerojuristi ymmärtää avioeroon ja erotilanteisiin liittyvät kokonaisuudet. 

Asianajaja Rasmus Toivanen on avustanut asiakkaita avioero-ositukseen, avioeroon ja huoltajuuskiistoihin liittyvissä toimeksiannoissa. 

Ensimmäinen yhteydenotto ja tilannekartoitus on maksuton. Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään avuntarpeesi.