Urakoitsijan vastuu rakennusvirheestä

Urakoitsijan vastuu rakennusvirheestä ja sen korjaamisesta riippuu paljon siitä, ilmeneekö virhe takuuaikana vai takuuajan umpeuduttua. Yleensä takuuaika rakennusurakoissa on kaksi vuotta, mikä on erittäin lyhyt aika. Usein rakennusvirheitä ilmenee takuuajan jälkeen. Tässä kirjoituksessa keskitytään urakoitsijan vastuuseen rakennusvirheestä takuuajan jälkeen. Mikä on virhe? Urakoitsija vastaa urakassa sovitusta työosuudesta. Urakoitsijan työn osuus rakennusurakasta voi koskea koko rakennusurakkaa […]

Hinnanalennus asuntokaupassa

Asuntokaupassa ostajalla on virhetilanteessa oikeus hinnanalennukseen. Asuntokauppaa sääntelee asuntokauppalaki. Hinnanalennus asuntokaupassa ei ole yhtä yksioikoinen kuin kiinteistökaupassa, koska asunto-osakeyhtiöllä on kunnossapitovastuun takia ensisijainen vastuu rakenteissa olevista virheistä. Asuntokauppalain 4. luku säännöstelee uuden asunnon kauppaa ja asuntokauppalain 6. luku säännöstelee käytetyn asunnon kauppaa. Uuden asunnon kauppaa koskevat säännökset soveltuvat, kun perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy […]

Välimiesmenettely vaihtoehtona tuomioistuinkäsittelylle

Välimiesmenettely tai välimiesoikeus on vakiintunut yleisten tuomioistuinten vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona. Välimiesmenettely on riidanratkaisutapa, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen, missä erimielisyys on sovittu ratkaistavaksi yleisten tuomioistuinten ulkopuolella. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeinona varsin nopea ja luottamuksellinen verrattuna yleiseen tuomioistuimeen, minkä takia se on vakiinnuttanut asemansa riidanratkaisuvaihtoehto yritysten välisissä sopimuksissa. Välimiesmenettelyssä on monta erityispiirrettä ja niistä seuraavassa lisää. Miksi välimiesmenettely? […]

Asuntokauppa ja myyjän vastuu

  Myyjän vastuun asuntokaupassa määrittelee asuntokauppalaki, kun taas maakaari määrittää myyjän vastuun kiinteistökaupassa. Myyjän vastuu asuntokaupassa on erilainen kuin myyjän vastuu kiinteistökaupassa. Aika, jolloin ostaja voi vedota virheeseen on 2 vuotta asuntokaupassa ja 5 vuotta kiinteistökaupassa. Tietenkin ostajan tulee molemmissa tapauksissa reklamoida virheestä ajoissa, eli yleensä noin 4–7 kuukaudessa havaittuaan virheen. Tässä artikkelissa tutustutaan myyjän vastuuseen käytetyn asunnon kaupassa, jota […]

Torato Juridikin uudet verkkosivut on nyt julkaistu!

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme. Asianajotoimisto Torato Juridik palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä koko maassa. Toimistomme tarjoaa kokonaisvaltaiset oikeudelliset palvelut aina konsultaatiosta riitaisiin oikeudenkäynteihin asti. Asiakkaan oikeusturva on meille kunnia-asia. Kun me ryhdymme toimeen, me teemme sen kunnolla ja käännämme kaikki kivet oikeuden toteutumisen eteen.