Kiinteistökauppariidatja asuntokauppariidat

Kodin ostaminen/myyminen on usein elämän suurin kauppa. Kiinteistökaupasta säännellään maakaaressa ja asuntokaupasta säännellään asuntokauppalaissa. Usein kaupat onnistuvat hyvin, mutta kun ongelmia syntyy kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka päivittäin työskentelee asunto- ja kiinteistöasioiden parissa. Sillä tavalla varmistat, että et menetä sellaisia oikeuksia joihin lain mukaan olet oikeutettu. Meidän toimistolla on laaja osaaminen asunto- ja kiinteistökaupoista. Kun otat yhteyttä meihin, kartoitamme tilanteenne ja etsimme juuri teidän tilanteeseen kaikista optimaalisimman ratkaisun.

Riitaisuudet voivat koskea mm. seuraavia asioita: home- ja kosteusvauriot (ns. hometalo), salaiset virheet, kiinteistön laatuvirheet, myyjän väärän tiedon antaminen, myyjä on salannut tietoa, reklamaation myöhästyminen, vallintavirhe, pinta-alavirhe, hinnanalennus, vahingonkorvaus, rakennusvirhe, mikrobivaurio, terveydellinen haitta, isännöitsijätodistuksen virhe, kiinteistövälittäjän vastuu jne.

Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tarkistamme kattaako kotivakuutuksenne asian asianajokustannukset.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Avustamme sekä asunto-osakeyhtiötä että yksittäisiä osakkaita asunto-osakeyhtiöasioissa. Erimielisyyksiä voi syntyä esimerkiksi osakkaiden ja taloyhtiön välisestä kunnossapitovastuunjaosta, osakkaiden välisen keskinäisen yhdenvertaisuuden noudattamisesta ja huoneistokohtaisten muutostöiden toteuttamisesta. Toimistomme avustaa sekä yhtiötä että osakasta asunto-osakeyhtiöriidassa. Riitaisuus voi koskea esimerkiksi seuravia asioita: vastuu kunnossapidosta, yhdenvertaisuuden rikkominen asunto-osakeyhtiössä, muutostyö osakehuoneistossa, yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen jne.

Huonevuokra-asiat

Avustamme sekä vuokranantajia että vuokralaisia huoneistovuokra-asioissa. Huonevuokrauksessa voi syntyä erimielisyyksiä esimerkiksi vuokravakuuden palauttamisesta, vuokrasuhteen purku- ja irtisanomistilanteissa ja vuokrahuoneiston kunnosta.

Rakentamisasiat

Avustamme yksityishenkilöitä rakentamiseen liittyvissä riitaisuuksissa. Tavallisesti erimielisyyksiä voi syntyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: lisä- ja muutostyöt, rakentamistyön huono laatu, rakennustyön viivästyminen, rakennusvirhe, rakennustyön puutteellisuudet, reklamaation puutteellisuus jne.