Arbetsrättsligaärenden

Advokatbyrå Torato Juridik är inriktad på arbetsrättsliga frågor. Byråns advokat Rasmus Toivanen har spetskompetens i ärenden som hänför sig till avslutande av arbetsförhållanden eller tjänstemannaförhållanden. Vi biträder våra klienter i ärenden som hänför sig till meningsskiljaktigheter i samband med oklara uppsägningar av arbetsavtal, oklara hävningar av arbetsavtal samt oklara hävningar under prövotiden.

Byrån biträder både arbetsgivaren (företag / offentligrättsliga samfund) och arbetstagaren i tvister som hänför sig till arbetsförhållanden. Genom att förstå båda parter, företaget och arbetstagaren, försöker vi hitta den bästa lösningen för vår huvudman.

Byrån biträder också i olika chefs- och arbetsavtal som hänför sig till arbetsförhållanden samt genom att uppgöra olika meddelanden.

Första kontakten är avgiftsfri

Tag kontakt med advokat Rasmus Toivanen så kartlägger vi din situation. Den första kontakten är alltid avgiftsfri om ärendet inte leder till uppdrag.

Byråns uppdrag kan hänföra sig bl.a. till:

 • chefsavtal
 • arbetsförhållandets olika dokument börjandes från arbetsavtal
 • sekretess- och konkurrensförbudsavtal
 • löner och övriga villkor i arbetsförhållandet
 • uppsägning av arbetsavtal
 • hävning av arbetsavtal
 • prövotidshävning
 • ersättningar och kompensationer
 • fordringar av uteblivna löner
 • diskrimineringsärenden
 • arbetsplatsmobbning
 • arbetsbrott
 • arbetsskyddsärenden
 • tjänstemannaärenden

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954

Advokat Arbetsrätt, Advokat Arbetsavtalsfrågor, Advokat Arbetstagare, Advokat Arbetsgivare