Advokatbyrå Torato Juridik är inriktad på arbetsrättsliga frågor. Byrån biträder både arbetsgivaren (företaget) och arbetstagaren i tvister som hänför sig till arbetsförhållanden. Genom att förstå båda parter, företaget och arbetstagaren, försöker vi hitta den bästa lösningen för vår huvudman. Byrån biträder också i olika chefs- och arbetsavtal som hänför sig till arbetsförhållanden samt genom att uppgöra olika meddelanden.

Byråns uppdrag kan hänföra sig bl.a. till:

 • chefsavtal
 • arbetsförhållandets olika dokument börjandes från arbetsavtal
 • sekretess- och konkurrensförbudsavtal
 • löner och övriga villkor i arbetsförhållandet
 • uppsägning av arbetsavtal
 • hävning av arbetsavtal
 • prövotidshävning
 • ersättningar och kompensationer
 • fordringar av uteblivna löner
 • diskrimineringsärenden
 • arbetsplatsmobbning
 • arbetsbrott
 • arbetsskyddsärenden
 • tjänstemannaärenden