Vi tryggar din rätt kraftfullt och smidigt!

Advokat Rasmus Toivanen sköter juridiska ärenden för privatpersoner och företag effektivt, engagerat och med hög yrkeskunnighet. Ett ombud som kan sin sak är till stor nytta för kunden. Vår byrå sköter brott- och civilärenden i Österbotten och vid behov i hela landet. Som en innovativ och modern byrå utgör avståndet till kunden inget hinder för att sköta ärendet framgångsrikt. Lämna inte ensam och grubbla på ditt ärende. Kontakta advokat Rasmus Toivanen. Första kontakten och kartläggningen av din situation är alltid kostnadsfri om kontakten inte leder till uppdrag.

Pålitlig advokat i Österbotten. Vi betjänar företag och privatpersoner. Vårt specialkunnande är bostads- och fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, byggnadsjuridik, avtalsrätt, arbetsrätt och rättegångar. Vår advokat betjänar huvudsakligen i Österbotten Jakobstad, Karleby, Vasa och Seinäjoki.
Pålitlig advokat, Torato Juridik. Tag kontakt.

Advokat Rasmus Toivanen är godkänd medlem i Finlands advokatförbund. Finlands advokatförbund övervakar sina medlemmars verksamhet.

Advokatbyrå Torato Juridik har ansvarsförsäkring för sin verksamhet: OP Vakuutus Ab, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP.

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954

Advokat Österbotten, Advokat Jakobstad, Advokat Karleby, Advokat Vasa